Попарваща група DeLonghi голяма 1192161

 • Марка: DeLonghi
 • Кат. номер: 1192161 / 5513227911 / 7332165200 / 7332179400 / 7332183900
 • Name
  MAGNIFICA ESAM4400
  PERFECTA ESAM5400
  PERFECTA ESAM5450
  PERFECTA ESAM5400
  PERFECTA ESAM5450
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  CAFFE VENEZIA ESAM2000
  PERFECTA ESAM5400
  PERFECTA ESAM5450
  PERFECTA ESAM5450
  PERFECTA ESAM5400
  MAGNIFICA ESAM1100 DJ
  PERFECTA ESAM5400
  PERFECTA ESAM5400
  MAGNIFICA ESAM04.110.B
  MAGNIFICA ESAM04.110.S
  MAGNIFICA ESAM04.110.B
  MAGNIFICA ESAM04.110.S
  MAGNIFICA ESAM04.110.S
  MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM03.110 EX:1
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.G EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.V EX:1
  MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1
  PERFECTA ESAM5400 EX:1
  PERFECTA ESAM5400 EX:1
  PERFECTA ESAM5400 EX:1
  MAGNIFICA ESAM3240.O EX:1
  PERFECTA ESAM5450 EX:1
  MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1
  MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S
  PERFECTA ESAM5400.S EX:1
  PERFECTA ESAM5400.R EX:1
  PERFECTA ESAM5400 EX:1
  PERFECTA ESAM5400.GD EX:1
  PERFECTA ESAM5450 EX:1
  PERFECTA ESAM5450 EX:1
  MAGNIFICA ESAM04.120.S
  MAGNIFICA ESAM02.110.SB
  MAGNIFICA ESAM02.110.SB
  PERFECTA ESAM5450
  MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1
  CAFFE' CORSO ESAM2800.SB EX:1
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.GD EX:1
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1
  PERFECTA ESAM5400.BW EX:1
  PERFECTA ESAM5400.GR EX:1
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1 S11
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 S11
  CAFFE' CORSO ESAM2800.SB EX:1
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S S11
  MAGNIFICA ESAM 04.320.S S11
  MAGNIFICA ESAM04.110.S S11
  MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM03.105.S S11
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1 S11
  CAFFE' CORSO ESAM2800.SB EX:1 S11
  0132212164 ESAM2900 S11
  MAGNIFICA ESAM02.110.SB S11
  ESAM4000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM04.120.S S11
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM03.110.S EX:1 S11
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM04.110.B S11
  MAGNIFICA ESAM04.110.S 220V S11
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2502 S11
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM4008.B
  MAGNIFICA ESAM03.126.S
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM4200.S EX:1 S11
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1 S11
  CAFFE' CORSO ESAM2803.SB S11
  MAGNIFICA ESAM03110S
  MAGNIFICA ESAM04110BH
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM04110S S11
  MAGNIFICA ESAM04.110.B S11
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3240.O EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM4008.S S11
  MAGNIFICA ESAM04.110.B 110V. S11
  MAGNIFICA AM03.110.S 110V, S11
  MAGNIFICA ESAM04110B S11
  MAGNIFICA ESAM03110B
  MAGNIFICA ESAM03110W
  MAGNIFICA ESAM3000.B EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM4000.B EX:1
  MAGNIFICA ESAM03110B S11
  MAGNIFICA ESAM03110W S11
  MAGNIFICA ESAM03.110.W S11
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.W EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3200.S EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM04110S S11
  MAGNIFICA ESAM03.110 EX:1 S11
  MAGNIFICA AM03.110.S 110V, S11
  MAGNIFICA ESAM03.120.S EX:1 S11
  PRIMADONNA ESAM6600
  PERFECTA ESAM 5500.M
  PERFECTA ESAM 5500.M
  PRIMADONNA ESAM6620
  PRIMADONNA ESAM6620
  PRIMADONNA ESAM6620
  PRIMADONNA ESAM6620
  PRIMADONNA ESAM6600
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3650
  PRIMADONNA ESAM6600
  PERFECTA ESAM5500.M
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600
  PERFECTA ESAM-5500.M
  PERFECTA ESAM-5500.B
  PERFECTA ESAM 5500.T
  PERFECTA ESAM 5500.T
  PRIMADONNA ESAM6600
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700
  PERFECTA ESAM 5500.W
  PERFECTA ESAM 5500.T
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700
  PERFECTA ESAM 5500.L
  PERFECTA ESAM 5500.L
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  PERFECTA ESAM5600.S
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 110V
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 220V
  PERFECTA ESAM 5500.P
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700
  PRIMADONNA ESAM6620
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:1
  PERFECTA ESAM5600.S
  PERFECTA ESAM 5500.B
  PERFECTA ESAM5600 EX:1
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 EX:1
  PERFECTA ESAM 5500.G
  PERFECTA ESAM 5500.B
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2
  PERFECTA ESAM5600 EX:2
  PERFECTA ESAM5600 EX:2
  PERFECTA ESAM 5500.B
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 EX:2
  MAGNIFICA ESAM 04.350.S
  MAGNIFICA ESAM 04.350.S
  MAGNIFICA ESAM 04.350.S
  PERFECTA ESAM 5500.W
  PERFECTA ESAM 5500.T
  PERFECTA ESAM 5500.S
  PERFECTA ESAM 5500MH
  PERFECTA ESAM5600 EX:2
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3550.B
  PRIMADONNA ESAM6650.S
  GRAN DAMA DIGITAL SUPER AUTOMATIC ESAM6620
  PRIMADONNA ESAM6620
  PERFECTA ESAM5600SL
  PERFECTA ESAM5700.S
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3
  PRIMADONNA ESAM6620 EX:3
  PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3
  PRIMADONNA ESAM6600 EX:3
  PERFECTA ESAM5550.B
  PERFECTA ESAM5500.M EX:2
  PERFECTA ESAM5500.B EX:2
  PERFECTA ESAM5550.BW
  PERFECTA ESAM5550.R
  PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:2
  MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600.S
  PRIMADONNA ESAM6600 EX:3
  PRIMADONNA ESAM6620 EX:3
  MAGNIFICA ESAM 04.350.S
  PRIMADONNA ESAM6620 EX:3
  PRIMADONNA ESAM6600 EX:3
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  PERFECTA ESAM5500.T EX:2
  PERFECTA ESAM5500.S EX:2
  PRIMADONNA ESAM6650 EX:3
  PERFECTA ESAM5500.B EX:2
  MAGNIFICA ESAM04.350.S 220V
  PRIMADONNA AVANT ESAM6704
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  ESAM6720 PRIMADONNA AVANT
  PERFECTA ESAM5708.S
  PERFECTA ESAM5556.B
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  MAGNIFICA ESAM4506
  PERFECTA ESAM5708.B
  PERFECTA ESAM5708.R
  MAGNIFICA ESAM04.353.S
  PRIMADONNA AVANT ESAM6708
  PERFECTA ESAM5550.BW EX:1
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2
  PERFECTA ESAM5600 EX:2
  MAGNIFICA S ECAM22110SBH
  MAGNIFICA EAM4000.B
  MAGNIFICA ESAM3000.B
  MAGNIFICA ESAM3300
  MAGNIFICA ESAM4200.S
  MAGNIFICA ESAM3300 EX:D
  MAGNIFICA ESAM3000.B
  MAGNIFICA ESAM3300.S
  MAGNIFICA ESAM3000.B
  MAGNIFICA ESAM3000.B
  MAGNIFICA ESAM3300 S
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500-N
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500-N EX:D
  MAGNIFICA EAM3200.S
  MAGNIFICA EAM3100.SB
  MAGNIFICA EAM3000.B
  MAGNIFICA EAM3300S
  MAGNIFICA EAM3400.S
  MAGNIFICA EAM4300
  MAGNIFICA EAM3500.S
  MAGNIFICA EAM3500.N
  MAGNIFICA EAM4400 S
  ECA 13000 MAGNIFICA
  ECA 13200 MAGNIFICA
  MAGNIFICA EAM4200.S
  ECA 14200 MAGNIFICA
  ECA 14000 MAGNIFICA
  ECA 13500N MAGNIFICA
  ECA 13500S MAGNIFICA
  ECA 13400 MAGNIFICA
  ECA 14400 MAGNIFICA
  MAGNIFICA EAM4500 S
  ECA 14500 MAGNIFICA
  ECA 14300 MAGNIFICA
  ECA 13300 MAGNIFICA
  ECA 13100 MAGNIFICA
  MAGNIFICA CAFFE VENEZIA EAM2000.B
  MAGNIFICA CAFFE CORSO EAM2600
  CAFFE VENEZIA ESAM2000
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600
  MAGNIFICA ESAM3100.SB
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200.S
  MAGNIFICA ESAM3400.S
  MAGNIFICA ESAM4000.B
  MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300
  CAFFE' CORSO ESAM2500.B
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.B
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  MAGNIFICA ESAM4400
  ECA 12600 CORSO
  MAGNIFICA EAM2500.B
  MAGNIFICA EAM3000BJ
  MAGNIFICA EAM3100.SB
  MAGNIFICA EAM3200.S
  MAGNIFICA EAM3000.B
  MAGNIFICA EAM3200.S
  MAGNIFICA EAM3100.SBJ
  MAGNIFICA EAM3000.B
  MAGNIFICA EAM3200.S
  MAGNIFICA EAM3300.S
  MAGNIFICA EAM4000.B
  MAGNIFICA EAM3500S
  MAGNIFICA EAM3400.S
  MAGNIFICA EAM3100.SB COOP
  MAGNIFICA VENEZIA EAM3100.SB
  MAGNIFICA EAM3500.N
  MAGNIFICA EAM3400.N
  MAGNIFICA EAM1000BJ
  MAGNIFICA EAM3000BDJ
  MAGNIFICA EAM1100SDJ
  MAGNIFICA EAM1200SJ
  MAGNIFICA EAM3400.S
  MAGNIFICA EAM3500
  MAGNIFICA EAM3200.S
  MAGNIFICA EAM3100SDJ
  MAGNIFICA EAM3300
  MAGNIFICA ESAM3400.S
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  PRIMADONNA ESAM6600
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  PRIMADONNA ESAM6600
  MAGNIFICA EAM4400 S
  PRIMADONNA ESAM6600
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  MAGNIFICA ESAM3400.S
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  MAGNIFICA ESAM4400.S
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500
  MAGNIFICA EAM3500.S
  MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S
  MAGNIFICA EAM4500
  MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300
  MAGNIFICA EAM4200.S
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  MAGNIFICA ESAM4200.S
  MAGNIFICA EAM3250
  MAGNIFICA ESAM3350
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  MAGNIFICA ESAM4000.B
  MAGNIFICA ESAM4200.S
  MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.S
  MAGNIFICA ESAM3240.O
  MAGNIFICA ESAM1200 SJ
  CAFFE' VENEZIA ESAM2200 SJ
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600
  MAGNIFICA ESAM3400.R
  MAGNIFICA ESAM4000
  MAGNIFICA ESAM03.110
  MAGNIFICA CAFFE' CORSO ESAM2600 EX:1 S11
  MAGNIFICA ESAM3200.S
  MAGNIFICA ESAM4200.S
  ESAM 6600 PRIMADONNA
  ESAM 3300 S MAGNIFICA
  ESAM 3500-N
  EAM 3200 SILVER MAGNIFICA
  MAGNIFICA ESAM3300 S S11
  MAGNIFICA ESAM1000 SJ
  MAGNIFICA EAM4500 S
  MAGNIFICA EAM1500SDK
  MAGNIFICA ESAM1500 DK
  MAGNIFICA ESAM1500 DJ
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PRIMADONNA AVANT ESAM6750
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM69000M
  PRIMADONNA AVANT ESAM6750
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6904.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6850.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M
  PERFECTA EVO ESAM428.40.BS
  PERFECTA EVO ESAM428.80.SB
  PERFECTA EVO ESAM420.40.B
  PERFECTA EVO ESAM420.80.TB
  PERFECTA DELUXE ESAM460.80.MB
  PERFECTA DELUXE ESAM460.75.MB
  PERFECTA EVO FEB427.40.BS
  PERFECTA EVO FEB427.80.SB
  PERFECTA EVO ESAM420.80.TB
  PERFECTA EVO ESAM420.80.TB
 •  
 •  
93,60 лв.
Базова цена: 93,60 лв.
Моля, изберете:
Подобни продукти